Group Information
    Group Name : Tiffa PR. News
    Group Detail : Tiffa PR. News
 
 

 
 
 News List
    TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี 
    การประชุม 11th Field Meeting FIATA Region Asia Pacific (RAP) 2017 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LOGISTIX 2017)  
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
    PRESENTATION งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ TIFFA ICD CO.,LTD. 
    ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ 
    รัฐบาลให้การสนับสนุน 1,500 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    “โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559”  
    TIFFA เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 
    อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายกสมาคมฯ 
    8ส.โลจิสติกส์จี้รัฐแก้กฎหมายดันไทยฮับอาเซียนภาคบริการ 
    สัมมนา “โทษหนักของการเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่อง (MTO) ที่ไม่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน LSPs” 
    โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ 
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark 
    TIFFA เยี่ยมชม TAFA 
    สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศร่วมลงนามกับธนาคารกรุงไทย 
    TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี 
    TIFFA/ITBS : ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ โครงการทิฟฟ่าร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบทุน 50 ทุน เรียนฟรีพร้อมประสานงานด้านโลจิสติกส์ 
    สรุปมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดย หอการค้าไทย 
    ประกาศ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและคอนเทนเนอร์ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้บรรจุสินค้า 
 
 

Total News : 481 Record   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.