News Information
    Topic : 163rd TIFFA Golf Tournament’ 2023
    Detail : เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ชมรมทิฟฟ่ากอล์ฟคลับ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 163 ณ สนามกอล์ฟ นวธานี ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้ปิดสนามการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสุนนหลักจาก คุณนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ บริษัท SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED. ทำให้มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันถึง 112 ท่าน มากที่สุดเท่าที่ชมรมได้เคยจัดการแข่งขันมา ทางชมรมฯ ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย วันนี้อากาศกำลังดีเย็นสบาย เพราะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักกอล์ฟแต่ละท่านต่างโชว์วงสวิงกันอย่างเต็มที่ หลังจากการแข่งขันเสร็จ นักกอล์ฟได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมรับฟังเสียงเพลงอันไพเราะ จากนักร้องสาวแสนสวย สลับกับการมอบถ้วยรางวัล และการจับสลากของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นักกอล์ฟทุกท่านได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือ กลับบ้านกันถ้วนหน้า พร้อมกันนี้ขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเป็นอย่างดีเรื่อยมา ความสนุกสนานจะยังมีเช่นเคย แล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันกอล์ฟใหญ่ปลายปี ทางชมรมฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
    Description File : news734_1.jpg , news734_2.jpg , news734_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.