News Information
    Topic : TIFFA ร่วมออกบูธภายในงาน Global Freight Summit 2023 ณ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    Detail : เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณวรชิต รัตนจินดา เลขาธิการสมาคมฯ และคุณวีณาภรณ์ อินทุวัฒนกุล ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน Global Freight Summit 2023 (GFS 2023) ภายใต้แนวคิดของงาน “ Making the future supply chain reality “ และสมาคมฯ ได้ร่วมออกบูธ ภายใต้ Pavilion ของ WLP (World Logistics Passport) ซึ่งสมาคมฯ เป็นสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จัก ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจาก 120 ประเทศ มากกว่า 5,000 คน ซึ่งมาจากกลุ่มประเทศแอฟริกา, ลาตินอเมริกา,ตะวันออกกลาง,เอเชีย และยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาอัพเดทแนวคิดและข้อมูลในการนำระบบเทคโนโลยี เข้ามาช่วยพัฒนาและส่งเสริมภาคธุรกิจในการลดต้นทุนและประหยัดเวลาให้แก่ภาคธุรกิจโลจิสติกส์
    Description File : news736_1.jpg , news736_2.jpg , news736_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.