News Information
    Topic : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 36 ปี สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
    Detail : เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ โรงแรม นิกโก้ โดย คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดงานประชุมใหญ่ฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับรองระเบียบวารระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567, การรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 , ผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2566, สำหรับการพิจารณางบการเงินประจำปี 2566, การกำหนดผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2567 โดยคุณวัชรินทร์ ธัญญพงศ์พานิช เหรัญญิกสมาคมฯ ภายในงานสมาชิกยังได้ร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตของโลจิสติกส์ไทย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การเชื่อมการค้าโลกที่ยั่งยื่น” โดย ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมศักดิ์ นายกสมาคมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์และพัฒนาธุรกิจธุรกิจใหม่ผ่านนวัตกรรมโลจิสติกส์ดิจิตอลชั้นเลิศ” โดยผู้แทนของ Digital Freight Alliance (DFA) ในช่วงท้ายของการประชุม ผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ทิฟฟ่า (TIFFA Group) ประกอบด้วย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการ ITBS , คุณจินดา จตุวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด และคุณพัชรี ลาภนิติมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ในปี 2566 ที่ผ่านมา และพิธีมอบโล่แก่สมาชิกใหม่ของสมาคมฯ,โล่ TIFFA MARK ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และในช่วงเย็นทางสมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 36 ปี สมาคมฯ โดยในช่วงต้นงานเลี้ยง คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกและแขกจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ และในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน คุณณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรือโทภูมิ แสงคำ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของสมาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อเสร็จพิธีการแล้วก็ถึงเวลาแห่งการสังสรรค์ พบปะระหว่างเพื่อนสมาชิกที่มาร่วมประชุมในช่วงบ่ายและยังมีทัพเสริมจากเพื่อนสมาชิกที่มาร่วมงานเลี้ยงในช่วงเย็น ในปีนี้สมาคมฯ จัดอาหารเป็นแบบโต๊ะจีน สมาชิกได้อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสที่ทางโรงแรมได้รังสรรค์มาให้ พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน และในปีนี้เรายังได้ฟังบทเพลงอันไพเราะจาก วง ETC ที่มาสร้างความความสุข สนุกสนาน และความประทับใจแก่สมาชิกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ในช่วงสุดท้ายของงานได้มีการจับรางวัล Lucky draw สำหรับแจกสมาชิกที่ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ ของรางวัลเป็น 1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ภูฏาน 2 ที่นั่ง 2.Apple Watch 3.ทองคำ 1สลึง 4.ลำโพง Marshall 5. Airpods 6. ลำโพง Harman Kudon ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย งานประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้จะจัดขึ้นและประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกทุกบริษัท,คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ให้การสนันสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดีเรื่อยมา ในปีต่อไปทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เรื่อยไป
    Description File : news754_1.jpg , news754_2.jpg , news754_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.