สัมมนา "โทษหนักของการเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่อง (MTO) ที่ไม่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ LSPs"


ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

Read more
image01

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark


Read more
image01

TIFFA เยี่ยมชม TAFA


เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชม สมาคมทาฟ่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับในการเยี่ยมชม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

Read more
image01

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศร่วมลงนามกับธนาคารกรุงไทย


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ Freight Forwarders Growing Together โดยธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนให้กับสมาชิก TIFFA รวมทั้งให้บริการจัดการทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ส่งออกไทย

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี


เมื่อวันวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ประกอบด้วยคุณสุวัฒน์ อารยะประยูร เหรัญญิกสมาคม, คุณพงศ์เผด็จ องค์ปรีชากุล ประชาสัมพันธ์สมาคม และอาจารย์พิมณฑ์ สุคนธมาน ที่ปรึกษาสมาคมด้านศุลกากร

Read more
image01
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนเชิญร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 8-10 กันยายน 2559
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4
 
สภาหอการค้าไทย : ขอเรียนเชิญสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "พิธีการศุลกากร ATA Carnet และสิทธิประโยชน์”
Link 1
 
TILOG LOGISTIX
Link 1
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
 
พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Link 1 Link 2
 
การนำระบบการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาใช้ในระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
Link 1 Link 2
 
พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System)
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : ขอความร่วมมือแสดงความประสงค์เป็นตัวแทนการขนส่งงานแสดงสินค้า The 13th China-ASEAN Expo (The 13th CAEXPO) Link 1 Link 2
 
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
92/2559
85/2559
81/2559
80/2559
76/2559
read more...
AUGUST 2016
JULY 2016
JUNE 2016
May 2016
Feb 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.