TIFFA เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494


วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานของการท่าเรือฯ ซึ่งจัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เนื่องด้วยการท่าเรือฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับภารกิจและธุรกิจของการท่าเรือฯ ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการจัดทำคู่มือการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็งนการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียกับการท่าเรือฯ

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดมระหว่างรัฐไทยและสปป.ลาว G2G


วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดมระหว่างรัฐไทยและสปป.ลาว G2G (ภาครัฐไทย VS ภาครัฐสปป.ลาว) ณ โรงแรมริเวอเรีย เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ”การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางเศรษฐกิจ R12 และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมร่วมกัน Common Control Area”


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ”การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางเศรษฐกิจ R12 และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมร่วมกัน Common Control Area” และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ณ อาคารด่านพรมแดนนครพนม จ.นครพนม

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ,คุณอัมรินทร์ อินอำไพ กรรมการสมาคมฯ, อาจารย์พิมณฑ์ สุคนธมาน ที่ปรึกษาสมาคม ด้านศุลกากร และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้เป็นผู้แทนเข้าพบ คุณบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
232/2561
220/2561
157/2561
144/2561
140/2561
139/2561
138/2561
137/2561
136/2561
135/2561
read more...
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
JULY 2018
JUNE 2018
MAY 2018
APRIL 2018
MARCH 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.