ภาพงานประชุมใหญ่สามัญและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558


รวมภาพประทัยใจและบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558 ของสมาชิกสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Read more
image01

Presentation สรุปผลการดำเนินการ ของ TIFFA ICD Co., Ltd เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล


Presentation สรุปผลการดำเนินการ ของ TIFFA ICD Co., Ltd เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

Read more
image01

Sustainable Human Resource Development in Logistics Services for ASEAN Member States


สมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Forwarders Associations) ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น โดยมี 15 วิชาโลจิสติกส์หลักโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดระดับช่องว่างในการประกอบการด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อตอบสนองการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า

Read more
image01

11th Thailand International Logistics Fair : TILOG 2014


Read more
image01

พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556


TIFFA จะจัด สัมมนา “พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556” ในวันศุกรที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเพชร ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทแอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

Read more
image01
ข่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด”
 
วารสาร สนย. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2555
 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
24/2556
23/2556
22/2556
62/2547
50/2547 on E-Container by Paperless
read more...
June 2010
JAN-FEB-2010
SEPTEMBER 2009
OCTOBER 2008
AUGUST 2008
read more...
 
Guarantee the TIFFA member applicant.
FIATA B/L Order Form
Program Fiata B/L Extract File To C:\BL
Fiata Reindex Database Extract File To C:\BL
Insurance Report (Excel Form) Send to tiffa@anet.net.th
Customs Announcement 40/2547 Effective 1 May 2004
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.