TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LOGISTIX 2017)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LOGISTIX 2017) ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อทราบ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read more
image01

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบรอบ 30 ปี ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (ราชประสงค์) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี การประชุมครั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ภายในงาน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2560 พร้อมขอบคุณสมาชิกที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะมาเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันในทุกๆปี

Read more
image01

PRESENTATION งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ TIFFA ICD CO.,LTD.


Read more
image01

ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more
image01

รัฐบาลให้การสนับสนุน 1,500 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2560 ระดับคุณวุฒิชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม หรือ เมื่อครบจำนวน 1,500 คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-018-2800 www.ITBSTHAI.com

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
153/2559
148/2559
144/2559
140/2559
136/2559
read more...
APRIL 2017
FEBRUARY 2016
JANUARY 2016
NOVEMBER 2016
OCTOBER 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.