TIFFA จัดสัมมนา ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (SOLAS)


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานสัมมนา ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (SOLAS) ณ ห้องไพลิน แกรนด์บอลลูม ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ (สุขุมวิท) โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นาวาตรีสมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (SOLAS) และคุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ตามข้อกำหนด SOLAS สำหรับผู้ประกอบการ FREIGHT FORWARDERS สำหรับในช่วงท้ายของงานสัมมนาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สอบถามประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนาดังกล่าว การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากสมาชิกฯ และบุคคลภายนอก เป็นจำนวนถึง 500 กว่าท่าน ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

Read more
image01

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (สุขุมวิท) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี การประชุมครั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ภายในงาน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2558 พร้อมขอบคุณสมาชิกที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะมาเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันในทุกๆปี

Read more
image01

หลักสูตรการอบรมด้านโลจิสติกส์โดย ITBS และการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ปี 2559


Read more
image01

แนวทางการส่งเสริมในการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน


Read more
image01

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์


Read more
image01
การนำระบบการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาใช้ในระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
Link 1 Link 2
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4
 
พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System)
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : ขอความร่วมมือแสดงความประสงค์เป็นตัวแทนการขนส่งงานแสดงสินค้า The 13th China-ASEAN Expo (The 13th CAEXPO) Link 1 Link 2
 
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
67/2559
66/2559
53/2559
46/2559
45/2559
read more...
May 2016
Feb 2016
Jan 2016 (3)
Jan 2016 (2)
Jan 2016 (1)
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.