TILOG-LogistiX 2023 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม  ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์, คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกิตติมศักดิ์,  คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์, คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์, คุณสมโภชน์ อุดมศรี อุปนายกสมาคมฯ, คุณวรชิต รัตนจินดา เลขาธิการสมาคมฯ, คุณมนันยา วันทนียกุล ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร กรรมการบริหารสมาคมฯ, คุณสุเมธ ฐิติภูรี กรรมการบริหารสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ, คุณเกศกนก เชื้อมหาวัน กรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมงาน TILOG-LogistiX 2023

 

2.JPG  

การจัดงาน TILOG-LogistiX 2023 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023) โดยงานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow”

 

ภายในงาน สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพหุภาคีความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยร่วมกับ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 

3.JPG

นอกจากนี้ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จัดสัมมนาการยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ การบูรณาการการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ไทย สู่โลจิสติกส์โลก “Connectivity of Thailand’s Logistics to the World”

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณณัฐิยา สุจินดา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คุณวิชานัน นิวาตจินดา ร่วมเป็นเป็นวิทยากร ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากหน่วยงานราชการการและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการโลจิสติกส์มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมถึงความคืบหน้าด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก และทางราง รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้กับภาคธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ทั้งนี้หากท่านใดต้องการรับฟังการสัมมนาย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่

 

16.JPG

https://www.facebook.com/tiffa.tiffaasso.3/videos/1707130159802750/?mibextid=UVffzb 

 

สำหรับกิจกรรมความร่วมมือ สมาคมฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Myanmar International Freight Forwarders Association (MIFFA) และ ผู้แทนจาก Jiangsu International Freight Forwarders Association Freight Forwarders Association (JIFFA)ในการเข้าพบผู้แทนสมาคมฯ ภายในงาน TILOG 2023

 

MIFFA1.jpgMIFFA2.jpg

TH Test Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านเพิ่มเติม