วันศุกร์ที่  23  กุมภาพันธ์ 2567 คุณบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ คุณพลาพร รัตนปริคณน์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3 โดยมี คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ นายกสมาคมฯ คุณสมโภชน์ อุดมศรี อุปนายกสมาคมฯ คุณวรชิต รัตนจินดา เลขาธิการสมาคมฯ คุณมนันยา วันทนียกุล ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ คุณวัชรินทร์ ธัญญพงศ์พานิช เหรัญญิกสมาคมฯ และคุณสมชาย  บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสถานประกอบการ ตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา กรุงเทพฯ

 

1.jpg

 

 

 

TH Test Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านเพิ่มเติม